Onderzoeksproject: de wenselijkheid en de mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Sofie De Ruysser, in het kader van een project van de Musea stad Antwerpen, dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer, en de Erfgoedcel Antwerpen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verleende steun aan deze studie.

Het rapport van het onderzoek bevat een theoretisch luik waarin elf organisatorische aspecten van een depotwerking worden behandeld. Er worden vijf modellen voor de samenwerking rond bewaring in ontwikkeld. Het omvat eveneens een veldonderzoek in de steden Antwerpen, Gent en Brugge.