My Past Future. Erfgoed aanbrengen in secundair onderwijs

Een activiteitenpakket erfgoededucatie voor 2e en 3e graad secundair onderwijs.

In dit erfgoedpakket bieden CANON Cultuurcel, FARO en De Veerman online vijf activiteiten voor jongeren van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Het pakket sluit aan op de nieuwe eindtermen rond historisch bewustzijn en cultureel bewustzijn en culturele expressie, en geven suggesties voor extra activiteiten binnen competenties zoals burgerschap en Nederlands.

De vijf activiteiten behandelen telkens een ander onderdeel van erfgoed:

  1. Wat is erfgoed en wat heb ik ermee te maken?
  2. Verschillende soorten erfgoed: roerend, onroerend en immaterieel erfgoed.
  3. Erfgoed als gemeenschappelijk goed.
  4. Erfgoed herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren. Aan erfgoed participeren.
  5. Slotverwerking van de voorgaande activiteiten.

Hoe ziet een activiteit eruit?

  • Elke activiteit bestaat uit een korte theoretische introductie, een opdracht voor de leerlingen en een manier om hun werkstuk te delen met hun leerkracht en klasgenoten.
  • Elke activiteit duurt ongeveer 1 lesuur.
  • U kunt de activiteiten achter elkaar uitvoeren, maar evengoed kunt u er één uitkiezen, of door elkaar gebruiken.

Ondersteuning voor de leerkracht
Bij elke activiteit hoort een leerkrachtmap, waarin u bijkomende tips en richtlijnen voor de activiteit vindt. De leerkrachtmap voorziet een suggestie voor een erfgoedproject, dat telkens vertrekt vanuit het thema van de activiteit. Elk erfgoedproject kan op school of in de schoolomgeving plaatsvinden. Het is bedoeld als inspiratie voor het betrekken van erfgoed in andere (school)vakken. Het project kan volgens het uitgeschreven concept worden uitgevoerd of worden omgezet naar een erfgoedproject op maat van de school. 
 
Een initiatief van CANON Cultuurcel, in samenwerking met De Veerman en FARO.

Jaartal
2021
PDF bijlagen