Meerstemmigheid en conflict. In gesprek over de praktijk

Op 26, 27 en 30 oktober 2020 organiseerden FARO en de Reinwardt Academie drie webinars over meerstemmigheid en conflict.

In een eerste webinar werd het beleid en de praktijk van de Londense Wellcome Collection toegelicht door directrice Melanie Keen. Daarna volgde een webinar waarin gekeken werd naar de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen op het vlak van erfgoed en politiek, en de (ontwikkeling van een) canon in beide landen. Vragen over thema’s als ‘kleine musea met eenstemmige collecties’, ‘standbeelden’ en ‘taal en communicatie’ kwamen, samen met antwoorden uit de praktijk, aan bod in het derde webinar.

Van al deze webinars werd een boeiend verslag opgesteld, dat u op deze pagina kunt downloaden.

Auteur(s)
FARO en de Reinwardt Academie (red.)
Jaartal
2021
PDF bijlagen