Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij

Meer diversiteit en echte inclusie. Daar streeft de cultureel-erfgoedsector naar. Niet enkele een enorme waaier aan erfgoed staat daarbij onder de aandacht, maar ook een diversiteit aan mensen en gemeenschappen. Die hebben eigen stemmen, en willen ook gehoord en erkend worden. Hoe vullen erfgoedorganisaties dan een meerstemmige aanpak in?
 
Ook al ligt die vertaalslag niet voor de hand, toch moeten de intenties ook naar de praktijk omgezet worden. Deze brochure bevat een verslag van verschillende uiteenzettingen en discussies van de webinar Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij van 15 juni 2021. Samen met de sprekers en deelnemers werd bekeken hoe de stap kan gezet worden van het ‘palaveren’ naar concrete acties en verandering.
 
Na een korte introductie door Olga Van Oost (algemeen directeur van FARO) en Karen Moeskops (directeur van het Red Star Line Museum en lid van de werkgroep), laten we Aspha Bijnaar aan het woord, coördinator van het Nederlandse initiatief Musea Bekennen Kleur. Vervolgens lichten drie leden van de werkgroep toe hoe zij ‘meerstemmigheid’ in de praktijk proberen te brengen, en welke uitdagingen ze zien. Dat zijn Pieter Trogh van het In Flanders Fields Museum Ieper, Hilde Langeraert van het Industriemuseum Gent en Karen Moeskops van het Red Star Line Museum Antwerpen. Afsluiten doen we met een verslag per break-outroom over verschillende thema’s en vragen.

Auteur(s)
Olga Van Oost, Karen Moeskops, Pieter Trogh, Hilde Langeraert, Wendy Van Hoorde, Leen Beyers, Eline Van de Voorde
Jaartal
2021
PDF bijlagen