Kwaliteitsvol waarderingstraject. Basisnormen

In alle aspecten van collectiebeheer en -behoud (voorbeelden: missie en visie, collectiebeleidsplan, klimaatbeheersing, risico-analyse maar ook prioriteitenlijst calamiteitenplan) duikt de noodzaak op om een waardering van het cultureel erfgoed uit te voeren. Sinds 2012 buigen we ons in Vlaanderen over deze problematiek. In 2014-2016 werkte het CRKC samen met de provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen een handleiding uit voor het waarderen van religieus erfgoed (www.stappenplanreligieuserfgoed.be). In 2015-2016 werd een handleiding uitgewerkt voor het waarderen van agrarisch erfgoed, een samenwerking van het CAG met de provincie West-Vlaanderen.

Er werden eveneens studiedagen op touw gezet door FARO en de provincie West-Vlaanderen.

In 2016 peilde FARO naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een sectorbrede waarderingsmethodiek. Een sectorbrede subwerkgroep die al ervaring heeft opgebouwd over deze materie werkte aan een set basisnormen om waarderingstrajecten op een onderbouwde manier te kunnen uitvoeren. De basisnormen gaan over de essentie van een waardering, los van alle mogelijke methodologieën en handleidingen. Ze zijn van toepassing in alle deelsectoren en zijn opgebouwd rond  6 aspecten die niet mogen ontbreken in een waarderingstraject.

Na de basisnormen wordt een toolbox samengesteld. In de toolbox kiest de gebruiker vanuit het soort erfgoed en de vraagstelling welke methode/handleiding hij zal toepassen. Deze toolbox wordt opgebouwd vanuit de basisnormen en is klaar tegen september 2017. In een latere fase zullen een aantal organisaties de toolbox en de basisnormen uittesten en verder verfijnen.

Jaartal
2017
PDF bijlagen