Inspirerend erfgoed. Dertien praktijkverhalen uit Oost-Vlaanderen

Lokaal erfgoed inspireert! Dat beseffen de Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO maar al te goed. Daarom organiseerden we op 24 september in Gent een inspiratiedag, waarop liefst dertien lokale praktijkvoorbeelden aan bod kwamen. Deze praktijkvoorbeelden hebben we nu uitgeschreven in de digitale bundel 'Inspirerend erfgoed'. In deze bundel krijgt u, naast de voorbeelden, ook heel wat tips voor uw eigen lokale erfgoedwerking.

Dagelijks zijn talloze vrijwilligers en verenigingen in de weer met lokaal erfgoed. Soms gebeurt het dat een vrijwilligersinitiatief een project op touw zet dat de dagelijkse werking overstijgt, dat een grote betekenis heeft voor de lokale gemeenschap of de volle aandacht vestigt op ongekend of bedreigd erfgoed. De Oost-Vlaamse erfgoedcellen, het STAM en FARO zijn ervan overtuigd dat zulke projecten ook andere erfgoedwerkers kunnen inspireren. Daarom organiseerden wij op zaterdag 24 september 2016 een inspiratiedag. Aan verschillende tafels stelden Oost-Vlaamse verenigingen en vrijwilligers inspirerende praktijkvoorbeelden voor. De meer dan 60 deelnemers konden zo kennismaken met een breed en gedifferentieerd aanbod van opmerkelijke lokale projecten. Tijdens de gesprekken kwamen er talloze voorbeelden, tips en adviezen boven tafel. Omdat deze informatie niet alleen interessant is voor de deelnemers aan de inspiratiedag, hebben we ervoor gekozen om dit alles uit te schrijven in deze bundel.

Met de verslagbundel willen we bijkomende inspiratie aanreiken voor uw erfgoedwerking. Zoekt u nog extra inspiratie of informatie na het lezen van deze bundel? Neem dan zeker contact met ons op. Graag verkennen we samen met u hoe we uw lokale erfgoedwerking kunnen ondersteunen of versterken.

Initiatiefnemers
De bundel is een initiatief van de erfgoedcellen Denderland, Leieschelde, Land van Dendermonde, Meetjesland, Viersprong, Waasland, STAM-Gent en FARO.

Jaartal
2016
PDF bijlagen