Familiescan

Op initiatief van Toerisme Vlaanderen ondersteunde FARO samen met Herita het piloottraject Familievriendelijk erfgoed. Het traject liep van 2016 tot 2019, en het doel was om drie erfgoedsites/musea te versterken in hun familievriendelijke werking:

  • het AfricaMuseum in Tervuren,
  • het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent,
  • en het provinciedomein Raversyde in Oostende.

Op 16 mei 2019 deelden deze pilootsites hun ervaringen tijdens de studiedag Familievriendelijk erfgoed in het AfricaMuseum. Hun getuigenissen vindt u nu eveneens terug in de vrij te downloaden publicatie 1.2.3. Familie! Zo maak je jouw erfgoedsite of museum familievriendelijk. Dit boekje bestaat uit volgende drie delen:

  1. De basis
  2. De getuigenissen
  3. De weg

FARO hielp mee het leertraject van de pilootsites uit te stippelen. We startten breed, met inspiratiebezoeken aan het Spoorwegmuseum en het Nijntjemuseum in Utrecht. In een volgende fase kregen de musea gericht feedback over hun eigen werking van een klankbordgroep van experten vanuit diverse hoeken: toerisme, cultuurmarketing, erfgoed … Deze stappen gaven voldoende stof aan de musea om een eigen visie te formuleren: “welk verschil willen wij voortaan maken voor families?” 

Familiescan

In een volgend stadium in het traject maakten de musea de omslag naar het formuleren van concrete acties. FARO stelde een familiescan samen om ze te helpen bij het bepalen van de gewenste en/of meest urgente acties. De familiescan houdt de sites een spiegel voor: hoe familievriendelijk zijn we al? Wat zijn onze sterktes? Waar is er nog ruimte voor verbetering? Ook ondersteunde FARO samen met Toerisme Vlaanderen het bevragen van families in deze pilootmusea door een gestandaardiseerde vragenlijst op te maken en gericht te adviseren hoe (en wanneer) de musea de bevraging zouden kunnen aanpakken.

Geruggesteund door het zicht op de eigen sterktes en verbeterpunten, en door de feedback van bezoekers, hebben de pilootsites prioritaire acties bepaald voor nu en in de toekomst. Het MSK bijvoorbeeld ontwikkelde zo alvast de familiekoffers, Raversyde zette in op het coachen van de stewards in het aanspreken en begeleiden van families op het domein, en het AfricaMuseum bekeek de herinrichting van presentatie en gebouw vanuit de bril van families.

Zie ook

Jaartal
2019
PDF bijlagen