Energiecrisis. Mogelijke energiebesparingen in het binnenklimaat voor de cultureel-erfgoedsector

Erfgoedinstellingen hebben, net zoals vele andere sectoren vandaag, problemen om hun energiefactuur te betalen. Hoewel verschillende instanties maatregelen aanreiken, kunnen erfgoedinstellingen die niet altijd toepassen door de nood aan collectiezorg. Verschillende collectiestukken hebben immers een ‘voorkeursklimaat’. Dit klimaat controleren zorgt ervoor dat de collectiestukken voor volgende generaties kunnen worden bewaard. 

Daarom hebben enkele Belgische en Nederlandse instanties het initiatief genomen om praktische maatregelen aan te reiken op maat van cultureel-erfgoedinstellingen. Met het oog op collectiezorg bieden ze mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. Om deze maatregelen te duiden, werden in Nederland en Vlaanderen een aantal sessies georganiseerd.

  • Op 10 november 2022 organiseerde Monumentenwacht Vlaanderen een online vragenuurtje over klimaatbeheersing in kerkgebouwen. U vindt de opname van dit vragenuurtje en de presentatie van spreker Caroline Meert hier terug.
  • Op 18 november 2022 organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met de Erfgoedacademie het webinar Energie besparen: effecten op gebouw en collectie. U kunt het webinar hier herbekijken.

Hoewel dit document erop gericht is instellingen op relatief korte termijn wat meer financiële ademruimte te geven, hopen we hiermee ook de blikken te verruimen. We zien dit als een kans om ons energiebeleid als sector in vraag te stellen. 

We pleiten er niet voor de stekker uit onze collecties en erfgoed te trekken; we bewaren, ontsluiten en activeren het immers voor toekomstige generaties. Musea en erfgoed maken deel uit van de openbare ruimte en kunnen helpen om de komende winter veilige, gastvrije en boeiende ontmoetingsplekken te bieden aan hun gemeenschappen. 

De erfgoedinstelling zal haar publiek even warm onthalen in een misschien iets kouder gebouw. 

Dit document kwam tot stand met de hulp van: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), Monumentenwacht Antwerpen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland, Ingenieursbureau Ingenium, het Middelheimmuseum en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Auteur(s)
Annelies Cosaert, Anne-Cathérine Olbrechts e.a.
Jaartal
2022
PDF bijlagen