Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen | Visienota Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege

Eind december 2010 gaf Vlaams cultuurminister Joke Schauvliege meer toelichting bij haar beleidsvisie over immaterieel cultureel erfgoed. Op basis van een uitgebreide visienota wil de minister de inhoud van UNESCO-conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 concreter en werkbaarder maken voor de situatie in Vlaanderen. De visienota van minister Schauvliege verscheen integraal in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed [3(2010)4] en kan als bijlage gedownload worden.

Jaartal
2010
PDF bijlagen