EDUbox Cultuur

De EDUbox Cultuur is een gratis lespakket dat jongeren onderdompelt in cultuur. Cultuur is dans, theater, schilderkunst en veel meer. Ook erfgoed komt aan bod. Erfgoed weerspiegelt bovendien cultuur door de tijden heen.

Vooral het dynamisch karakter van erfgoed wordt in deze EDUbox in de verf gezet en geïllustreerd aan de hand van een filmpje waarin FARO-collega Roel Daenen dieper ingaat op striperfgoed en hoe (denk)beelden (en de perceptie daarvan) daarin sterk veranderen over tijden heen.

Aan de hand van deze EDUbox kunnen leerkrachten secundair onderwijs jongeren stimuleren in hun reflectie over en beleving van cultuur; én in de eigen expressie ervan. Het pakket is bovendien gelinkt aan eindtermen. De EDUbox Cultuur is één onderdeel van de reeks EDUboxen die VRT ontwikkelt rond diverse maatschappelijke thema’s zoals democratie, sociale media, pandemie of identiteit. Elke EDUbox laat VRT-experten aan het woord en komt tot stand in nauwe samenwerking met sterke inhoudelijke partners. Voor EDUbox Cultuur werkte VRT zo samen met CANON Cultuurcel, Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (UGent), Art United en FARO.

Raadpleeg hier de digitale versie van de EDUbox Cultuur: catalogus | VRT.be

Jaartal
2022