De essentie van competenties. Kennis en kunde als uitgangspunt

Dit werkboekje wil u helpen om de leerbehoeftes van de organisatie als geheel in kaart te brengen. En dat doen we door de doelstellingen van het beleidsplan om te zetten in competentietaal.

Auteur(s)
Jacqueline van Leeuwen
Jaartal
2012
PDF bijlagen