De educatieve werking in cultureel erfgoed. Reflecties naar aanleiding van de Veldtekening cultuureducatie

In juni 2021 verscheen de Veldtekening cultuureducatie, een onderzoek van HIVA KU Leuven in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Dat onderzoeksrapport schetst een beeld van hoe educatie wordt aangepakt en ingevuld in het brede culturele veld. Maar ook educatie specifiek voor het cultureel-erfgoedveld zien we in dit rapport mooi in kaart gebracht.

FARO zoomde in het najaar 2021 aan de hand van een aantal focusgesprekken verder op deze resultaten in, samen met diverse actoren uit het cultureel-erfgoedveld.

Het resultaat van deze focusgroepen leest u in dit verslag. Enerzijds geeft dit verslag een actueel beeld van erfgoededucatie zoals het werd opgetekend in de Veldtekening cultuureducatie. Wist u bijvoorbeeld dat er opvallend meer actieve werkvormen in het erfgoedveld worden ingezet dan tien jaar geleden bij het opmaken van de vorige Veldtekening (2011)?

Anderzijds gaan cultureel-erfgoedmedewerkers dieper in op een aantal resultaten. Zo nuanceren en concretiseren ze cijfers vanuit hun eigen ervaring, benoemen ze specifieke uitdagingen met betrekking tot samenwerking tussen erfgoed en onderwijs, en delen ze enkele inspirerende voorbeelden uit de eigen praktijk.

Auteur(s)
Saidja Steenhuyzen en Hildegarde Van Genechten
Jaartal
2021
PDF bijlagen