De Art & Architecture Thesaurus®: terug van nooit weggeweest?

Op deze studiedag laten binnen- en buitenlandse sprekers hun licht schijnen op de Art & Architecture Thesaurus (AAT), een meertalige standaardterminologie beheerd door het Getty Research Institute. Er worden verschillende praktische toepassingen van de AAT besproken en ook het actuele thema inclusieve terminologie komt aan bod.

Er wordt ook uitgebreid ingegaan op de werking van de Nederlandstalige AAT-redactie. Deze redactie ijvert al sinds de jaren 90 voor een algemeen gebruik van de AAT in het Nederlandstalige taalgebied, bijvoorbeeld voor het invoeren en ontsluiten van erfgoedobjecten in een database. Om het gebruik van de AAT te ondersteunen, zorgt de AAT-Ned redactie ervoor dat Engelstalige concepten worden vertaald naar het Nederlands en dat nieuwe concepten uit de Vlaams-Nederlandse erfgoedsector ingevoerd worden in de AAT.

De laatste jaren is er echter opmerkelijk minder personeel en budget om de werking van de redactie vlot te laten verlopen. Er wordt dan ook een oproep gedaan aan Nederlandse en Vlaamse beleidsmakers om de activiteiten en het werkingskader van de redactie structureel te verankeren in het digitale beleid van de Vlaams-Nederlandse erfgoedsector.

Alle presentaties van de sprekers zijn online beschikbaar.

Auteur(s)
Tine Hermans en Eva Coudyzer
Jaartal
2022
PDF bijlagen