COVID-19, religieus erfgoed en vrijwilligerswerk

Advies voor het heropstarten van de vrijwilligerswerking voor de inventarisatie van religieus erfgoed

FARO organiseerde in juni 2020 een aantal live-sessies over corona. Daarin zochten we samen met collega’s uit het veld naar antwoorden. In de live-sessies voor musea van 12 mei en 14 mei kwamen vooral vragen omtrent infrastructuur en inrichting aan bod, tijdens de sessie van 5 juni focusten de vragen zich vooral op het begeleiden van bezoekers. Erfgoedcellen bogen zich tijdens een live-sessie op 19 mei specifiek over de heropstart van vrijwilligerswerking.

De brochure die u hier kan downloaden biedt u een reeks adviezen die u kunnen helpen bij de opmaak van een draaiboek, bedoeld voor de heropstart van een vrijwilligerswerking voor de inventarisatie van religieus erfgoed in parochiekerken. Dit document is opgemaakt door een vertegenwoordiging van de erfgoedcellen en PARCUM en gecoördineerd door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Bent u professioneel of vrijwillig aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en bent u op zoek naar informatie over de coronacrisis? Surf dan snel naar faro.be/corona, een themapagina waarop u alle relevante informatie gebundeld terugvindt.

Jaartal
2020
PDF bijlagen