Cijferboek cultureel erfgoed 2014. Rapport digitaal erfgoed

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt sinds 2010 tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende en landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. In 2014 voegden we voor het eerst aan het Cijferboek een onderdeel toe over het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar. Het geeft een goed beeld van de status van het beheer van het digitaal erfgoed bij de betrokken erfgoedorganisaties.

Het rapport handelt over de digitale collecties en de digitale infrastructuur die de erfgoedorganisaties beheren, en over de digitaliseringsactiviteiten die er gebeuren. De indicatoren en vragen zijn voor een groot deel gebaseerd op de Europese bevraging ENUMERATE. Waar mogelijk vergelijken we de resultaten van de bevraging met die van het ENUMERATE-onderzoek.

Van de 128 erkende erfgoedorganisaties die het Cijferboek 2014 invulden waren er 99 organisaties (81%) die digitaliseringsactiviteiten ontwikkelden of digitale collecties beheerden. Zij hebben aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten van deze bevraging geven dan ook een goed beeld van de globale status van het beheer van het digitaal erfgoed bij de betrokken organisaties. Daarbij zijn ook een aantal werkpunten naar boven gekomen. U leest er meer over in dit rapport.

Het Cijferboek is een initiatief van het steunpunt FARO en de Afdeling Cultureel Erfgoed van het Departement CJSM. We willen met dit instrument de evolutie van de werking van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren. We zijn volop bezig met het globale rapport over het Cijferboek 2014, dat eind deze maand gepubliceerd wordt.

digitaal
Cijferboek cultureel erfgoed
Auteur(s)
Jeroen Walterus
Jaartal
2016
PDF bijlagen