Anno 2020!? Trends, evoluties en uitdagingen voor een nieuw decennium

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw vroeg in het kader van het Prismaproject aan vier experts welke trends zij in de toekomst ontwaren. Zo hoopten we iets bij te leren over de mogelijke toekomst van het consumentengedrag, de objecten die ons omringen, de demografie en de globalisering. Het werden stuk voor stuk boeiende lezingen, waarvan we de vonk hebben willen vatten in vier korte samenvattingen. Een beknopte inspiratielijst van onzekere (en dus uitdagende trends) sluit dit boekje af.

prisma
toekomstscenario's
Auteur(s)
Anita Caals en Jacqueline Van Leeuwen
Jaartal
2010
PDF bijlagen