ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Zo vraagt het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. FARO, Herita en Heemkunde Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te capteren in een ABC van het vrijwilligerswerk. In dit ABC krijgt u een toegankelijk overzicht van 26 belangrijke, interessante of verrassende tendensen en praktijken in het vrijwilligerswerk en de mogelijkheden ervan voor uw erfgoedorganisatie.

Op een laagdrempelige manier behandelt dit ABC tal van nieuwe inzichten, modellen en succesfactoren voor het vinden, begeleiden en motiveren van uw vrijwilligers. Ook krijgt u uitleg bij een aantal nieuwe en bijzondere vormen van vrijwillige inzet. Zo staan we stil bij familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk, opstapvrijwilligers, uitzendvrijwilligers, online vrijwilligers …

Per letter krijgt u, naast een korte omschrijving, telkens een heleboel tips en aandachtspunten en uiteraard veel praktijkvoorbeelden. Daarbij combineren we voorbeelden uit zowel grotere erfgoedinstellingen als erfgoedverenigingen, uit zowel onroerend als cultureel erfgoed, uit binnen- én buitenland …

Voor wie?

Dit ABC is er voor erfgoedwerkers die begaan zijn met de vernieuwing van hun vrijwilligerswerking: medewerkers of vrijwilligerscoördinatoren, actieve (bestuurs-)leden binnen een erfgoedvereniging, maar ook alle organisaties die erfgoedvrijwilligers ondersteunen en begeleiden.

Jaartal
2014
PDF bijlagen