Suskewiet

De stad Harelbeke beheert een collectie over de vinkensport. Tot voor kort was die ondergebracht in het ‘Nationaal museum over de Vinkensport’. Dit museum, opgericht in 1984, was beperkt toegankelijk en wist weinig bezoekers te lokken. Het is nochtans een belangrijke collectie die een goed materieel beeld geeft over de vinkensport.

 

Naast de tastbare collectie is een volkssport zoals de vinkensport vooral ook immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het klassieke museumconcept van het vinkensportmuseum is daarom niet de beste manier om het publiek kennis te laten maken ermee. De sport wordt dan wel nog actief beoefend, tegelijkertijd is een vergrijzing van de spelers vast te stellen waardoor een belangrijk deel van het immateriële onder druk komt te staan. De vinkeniergemeenschap wil zich inzetten om hun sport en de traditie die erachter zit bij evenementen of speciale gelegenheden te tonen. De collectie blijft daarom in beheer van de stad, maar het museum sluit zijn deuren. In plaats daarvan komt er een kleine tentoonstelling van kooien en een creatieve publiekswerking in samenwerking met de vinkenverenigingen.

 

De visienota van minister Schauvliege wordt daarbij als kans gezien om samen met de vinkeniers na te denken over het borgen van het ICE. Er werd vastgesteld dat er maar weinig goed omschreven methodieken bestaan om ICE op een gestructureerde manier te documenteren. Met dit project willen we mee helpen zoeken naar methodieken om ICE op een gestructureerde manier te documenteren en te borgen.

 

Van hieruit worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

 

  1. Behoud en beheer van het roerend erfgoed.
  2. Borgen van het ICE over de vinkensport.
  3. Zoeken naar methodieken om ICE te documenteren, bewaren en doorgeven.
Projectresultaten

1. Het roerend erfgoed over de vinkensport is volgens de geldende normen verpakt, geregistreerd/geïnventariseerd en bekend gemaakt.

2. Het immaterieel cultureel erfgoed over de vinkensport wordt gedocumenteerd: wat zijn de traditieis, hoe worden deze doorgegeven, hoe wordt de sport door de gemeenschap en buitenstaanders beleefd?

3. De vinkensport wordt opgenomen op de Vlaamse lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

4. Met een safeguardingsplan kan de gemeenschap haar erfgoed op een structurele manier borgen.

Partnerorganisaties
  • Tapis Plein
  • Volkskunde Vlaanderen
  • Algemene Vinkeniersbond (Avibo)
  • Katho Expertisecentrum voor erfgoededucatie
  • Sportimonium
  • Erfgoedcel CO 7
Leden stuurgroep

Erik Devroede, Jorijn Neyrinck, Filip Santens, Laure Messiaen, Mireille Defreyne, Mathias Cheyns

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Stadsbestuur Harelbeke
Contactpersoon
Frederik Bossuyt
Adres
Marktstraat 29, 8530 Harelbeke
Telefoon
056 733 473
Financieringsbron(nen)

Agentschap Kunsten en Ergoed, Provincie West-Vlaanderen, Stad Harelbeke