in het wiel van Odiel (fase 1)

Dit project is een unieke samenwerking tussen het WieMu (Wielermuseum Roeselare) en SIM (Stedelijke Izegemse Musea). 

Odiel Defraeye won in 1912 als eerste Belg de Ronde van Frankrijk. Het project ‘In het wiel van Odiel’ is ontworpen om Odiel én zijn leefwereld, 100 jaar na die bewuste overwinning, weer in de schijnwerpers te plaatsen.

We kozen Odiel Defraeye als spilfiguur, omdat hij zo de verschillende betrokken partijen verbindt: het wielermuseum (Roeselare) en het schoeiselmuseum en borstelmuseum (Izegem).  Odiel werkte in den tijd voor een borstelfabriek in Izegem en het kanaal is de letterlijke verbinding tussen deze 2 steden. Februari 2012 zal het project klaar zijn, want dat jaar zou Odiel, mocht hij nog leven, 100 kaarsje op zijn overwinning in de Tour de France mogen uitblazen. (Het kanaal viert in 2012 ook zijn 150-jarig bestaan.)

 De studenten van de 2e en 3e graad BSO/TSO zijn de doelgroep van dit project. De studenten gaan terug in de tijd en krijgen in de klas de opdracht in kleine groepjes een computergame te ontwerpen voor het Wielermuseum of het Borstel- en Schoeiselmuseum die ze dan later uittesten in één van de musea.

De studenten krijgen informatie rond een bepaalde figuur uit de tijd en de leefwereld van Odiel, aan de hand van profielpagina’s (Odiel Defraeye, Jules Vandekerckhove, Henri Desgrange, Emma Rigole, Karel Van Wijnendaele en pastoor Slosse). Op die manier komen ze heel veel te weten over het leven in het begin van de 20ste eeuw zowel op sociaal, economisch, politiek als cultuurhistorisch vlak.

Met die informatie maken ze een game. De game start op de vooravond van een koers, waar elke figuur een eigen doel heeft. Zo zal Karel Van Wijnendaele nieuwtjes willen verzamelen, Odiel Defraeye zal zoveel mogelijk etappes willen winnen of pastoor Slosse heeft als doel om de koers te saboteren… wat het doel precies wordt, kunnen de studenten zelf bepalen bij het opmaken van hun game.

In het museum wisselen de groepjes hun games uit en zoeken ze in het museum de antwoorden op de vragen die in de game worden gesteld. Via de game bezoeken de studenten, in verschillende etappes, dus het museum.  Elke etappe wordt door de studenten, tijdens het opmaken van de game, gelinkt aan een object. Enkel als ze het object effectief bezochten, de opdracht uitvoerden en de code bij het object hebben ingescand, kunnen ze naar het volgende object en dus ook de volgende opdracht en etappe door’fietsen’.

 Kies je als leerkracht voor S, M, L of XL? Als de leerkracht kiest voor XL is het volgende inbegrepen: 5 introductielessen, ruim de tijd voor de studenten om de profielpagina’s te doorgronden, het opmaken van de game, het spelen van de game in een museum, nawerking in de klas. Maar de leerkracht kan er evengoed voor kiezen om het project te beperken tot een bezoek aan het museum en games te spelen die door andere klassen zijn gemaakt, dat zien wij als de ‘S’ versie, de rest ligt daar ergens tussen. 

 

Doelgroep: 2e/3e graad BSO / TSO

Beschikbaar:Vanaf maart 2012

Duur van de activiteit, game maken in de klas: een aantal lesuren, museumbezoek: anderhalf uur (als leerkracht ben je vrij om te kiezen hoeveel tijd je aan het project wil besteden, kies je voor S, M, L of XL?)

Kostprijs: Waarborg voor het gebruik van de mobiele dragers waarop de games gedownload worden tijdens het museumbezoek.

Waar? Info en reservatie Borstel- en schoeiselmuseum Izegem, 051 31 64 46, borstelmuseum@izegem.be, Wiemu, 051 26 87 40, wielermuseum@roeselare.be, of via www.inhetwielvanodiel.be.

Extra info:Maximum 25 personen per groep. Het concept is zeer geschikt voor de 2e  en 3e  graad TSO en BSO. Dit project vraagt van de leerkracht weinig voorbereiding en uitgebreide informaticakennis is zeker niet vereist.

 Dit project loopt op zijn minst 10 jaar.

Projectresultaten

Deelfase 1: maart - juni

 • Opstart project, startvergadering met alle partners
 • Oprichting inhoudelijke stuurgroep
 • Oprichting klankbordgroep
 • Verdiepen in de materie, grondige literatuurstudie van Odiel Defraeye en kanaalzone
 • EDM: Onderzoek mogelijkheden en beperkingen van games

 Deelfase 2: juli – november

 • Uitwerken educatief concept, conform eindtermen en leerdoelen, ism EDM
 • Uitwerken informatiemap voor leerlingen: “Odiel Defraeye- files”
 • Inhoud aanleveren voor theaterproject

 Deelfase 3: december - mei

 • Uitwerken voorbeeld lessen
 • Evaluatie fase 1: informatiemap en educatief concept
 • Aftoetsen bij theatergezelschap de Queeste inzake acteurs, audio- en beeldfragmenten
 • Inhoud profielpagina's sorteren en verwerken
Partnerorganisaties

Stad Izegem, Stedelijke Izegemse Musea (SIM), gevestigd te 8870 Izegem, Korenmarkt 10,

De UNIVERSITEIT HASSELT, onderzoeksinstituut “Expertise Centrum voor Digitale Media” (EDM), gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D,

Stad Roeselare, het Wielermuseum, gevestigd te 8800 Roeselare, Polenplein 15,

FARO vzw, gevestigd te 1000 Brussel, Priemstraat 51,

Provincie West-Vlaanderen, Gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen, gevestigd te te 8800 Roeselare, Peter Benoitstraat 13,

Projectvereniging TERF, gevestigd te 8800 Roeselare, Polenplein 15,

Cultuurcentrum De Spil, gevestigd te 8800 Roeselare, H. Spilleboutdreef 1,

Toerisme Leiestreek vzw, gevestigd te 8500 Kortrijk, Dam 71 bus 22,

Leden stuurgroep
 • Patrice Van Laethem: conservator Wielermuseum,
 • Stijn De Zaeytijd: cubeco Roeselare,
 • Hilde Colpaert: conservator SIM,
 • Nele Descheemaeker: cubeco Izegem,
 • Pieter Bekaert: gebiedswerker 150 jaar kanaal,
 • Bruno Tricot: regiocoördinator Midden-West-Vlaanderen ,
 • Dieter Depraetere: regiowerking Leiestreek,
 • Jolien Schroyen: research medewerker EDM,
 • Karin Coninx: professor EDM,
 • Kris Luyten: professor EDM,
 • Annelies Vancraeynest: De Spil (Theaterproject),
 • Dirk Cornelis: directeur De Spil,
 • Hildegarde Vangenechten: FARO,
 • Sofie Viaene, educatief medewerker TERF
 • Kim Van Belleghem, coördinator TERF

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
TERF
Contactpersoon
Sofie Viaene
Adres
Polenplein 15
Telefoon
051268749
Financieringsbron(nen)

Kunsten en erfgoed

toerisme Vlaanderen

stad Izegem

stad Roeselare

EDM (expertise centrum digitale media)

TERF