Meer Vlaams werelderfgoed in Google Books

Vlaanderen heeft wereldwijd een grote geschiedenis in de boekdrukkunst. Deze geschiedenis culmineert in de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus. Samen met Google maken we 124.000 boeken digitaal toegankelijk. Dit vergroot de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van onze collecties. Tegelijkertijd realiseren we een bijkomende inhaalbeweging inzake metadatering en conservering.

Partnerorganisaties
  • Museum Plantin-Moretus
  • Google

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Contactpersoon
Sam Capiau
Adres
Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Telefoon
03 338 87 59
Financieringsbron(nen)
  • Projectsubsidie Vlaamse overheid
  • Stad Antwerpen
  • Google

Andere projecten

Lovaniensia is een gezamenlijk project van de bibliotheken van de KU Leuven en de UCLouvain ...

De doelstelling is om, naast (recente) algemene wetenschappelijke inzichten en methodieken i.v.m. migratie en de ...

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan ...