ICOM / CAMOC conferentie Kyoto

Onder de titel ‘Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition’ ging deze conferentie op zoek naar de plaats van het museum in de maatschappij. Als kersvers museum met een hybride invulling als hedendaags Bourgondisch stadspaleis verbindt het Museum Hof van Busleyden een thematische werking met een stadsgerichte werking. Verleden en heden komen samen maar onze blik is op de toekomst gericht. Onze huidige praktijk sluit nauw aan bij een belangrijke doelstelling die de conferentie zich stelt: op zoek gaan naar een duurzaam model voor musea waarbij het verleden een inspiratie kan zijn voor het heden en we het heden bekijken met een hedendaagse blik. De meerstemmigheid die klinkt door praktijken van over heel de wereld samen te brengen, is daarbij de absolute meerwaarde.

Natuurlijk had ik interesse in de nieuwe museumdefinitie. Daarnaast nam ik deel aan de activiteiten van CAMOC, meer specifiek aan de sessies die  onderzochten hoe stadsmusea zich kunnen inschrijven in de urbane en lokale ontwikkeling van de gemeenschap.

Projectresultaten

Vanuit het museum brachten we een contributie onder ‘Museums of Cities, Trends and defenitions: responses to urban issues’. Dit thema sluit immers aan bij heel onze visievorming rond het verbinden van museum en stad, en meer specifiek bij het project De Grond der Dingen (een samenwerking tussen ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden), dat op zoek gaat naar hoe we vanuit een gemeenschappelijke horizon vorm kunnen geven aan de toekomst van de stad. We vertrekken van concrete projectvoorstellen rond 1 vierkante meter grond en peilen naar de dromen en noden van de Mechelaars. Hoe je de complexiteit en meerstemmigheid van een stad kan meenemen in een gemeenschappelijk beslissingsproces over de stad, vormt de volgende uitdaging. Op lange termijn willen we in samenwerking met ARIA onderzoeken welke rol een museum en een theater kunnen spelen in deze stedelijke dynamiek. CAMOC geeft zelf aan dat het wil deelnemen aan het uitzetten van de lijnen voor de toekomstige musea in steden door formele en informele discussies op een internationaal niveau te faciliteren. Dat is precies wat wij voor ogen hebben met onze deelname. De vinger aan de pols houden rond de toekomstige evoluties, maar ook actief deelnemen aan de discussies.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
ICOM - The International Council of Museums en CAMOC - The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
Contactpersoon
Jelena Savic
Adres
Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
Telefoon
+33 (0)1 47 34 05 00
Financieringsbron(nen)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media financierde een belangrijk deel van de kosten in het kader van het subsidiereglement voor internationale reis- en verblijfkosten van cultureel-erfgoedorganisaties.

Andere projecten

Een wetenschappelijke expo over vroeg-zestiende-eeuwse gedrukte boeken evolueerde tot een innovatief mediawijs en interactief project ...

Het project verkent raakvlakken tussen collecties van Musea Brugge, het Stadsarchief Brugge en de Openbare ...