Workshops Erfgoed en Dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Om de expertise over dementie, mantelzorg en het creëren van een reminiscentieaanbod bij medewerkers van cultureel-erfgoedinstellingen te vergroten organiseert FARO, in samenwerking met het Kennispunt Mantelzorg (Howest) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, een reeks workshops verspreid over Vlaanderen. Tegelijk reiken we de hand naar erfgoedorganisaties en -instellingen die, in het kader van Erfgoeddag 2017, een activiteit plannen rond dementie en mantelzorg. Het thema van Erfgoeddag 2017 is immers ‘Zorg’.

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. In Vlaanderen leven naar schatting 116.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Daarom worden er in vele landen strategieën ontwikkeld. Zoals het Vlaams dementieplan van de Vlaamse Regering. Een van de aandachtspunten daarbij is het dementievriendelijker maken van de maatschappij en de leefomgeving van personen met dementie. Dit kan onder meer door het ontwikkelen van reminiscentietechnieken en -instrumenten die kunnen worden gebruikt bij de therapie van personen met dementie.

Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder lokale erfgoedactoren kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor de reminiscentiewerking. Zij hebben immers de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod rond reminiscentie te ontwikkelen, speciaal op maat van mantelzorgers en personen met dementie. Deze lokale inbedding is zeer belangrijk bij het werken met personen met dementie. Zo kunnen lokale archieven, musea en erfgoedbibliotheken inclusieve activiteiten aanbieden, een dienstverlening op maat ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen zo uit hun sociaal isolement halen. Tegelijk helpen ze mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

De deelnemers aan de workshops krijgen de gids Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers, van Bart De Nil en Herlinde Dely, mee naar huis. Het is een uitgave van FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Politeia.

Om de interactie met de lesgevers en tussen de deelnemers te bevorderen én om praktische oefeningen mogelijk te maken worden de workshop georganiseerd voor kleine groepen (max. 15).

Met medewerking van Provinciale Bibliotheek Limburg, Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Huis van Alijn, KADOC en M HKA

Overzicht workshops Erfgoed en dementie

 • Sessie Hasselt
  Dinsdag 3 mei 2016, 10.00 - 15.30 uur, Provinciale Bibliotheek Limburg, Hasselt
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven
 • Sessie Roeselare
  Dinsdag 10 mei 2016, 10.00 - 15.30 uur, Stadhuis, Roeselare
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven
 • Sessie Dilbeek
  Dinsdag 24 mei 2016, 10.00 - 15.30 uur, JC Castelhof, Dilbeek
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven
 • Sessie Gent
  Dinsdag 6 september 2016, 10.00 - 15.30 uur, Huis van Alijn, Gent
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven
 • Sessie Leuven
  Woensdag 7 september 2016, 10.00 - 15.30 uur, KADOC, Leuven
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven
 • Sessie Antwerpen
  Dinsdag 13 september 2016, 10.00 - 15.30 uur, M UHKA, Antwerpen
  Prijs: 50 euro | Aantal plaatsen: 15 | Meer info en inschrijven