Witboek bundelt bouwstenen voor cultuurfinanciering

Op 24 februari 2016 werd voor de cultuursector een ‘Witboek aanvullende financiering voor cultuur’ voorgesteld. Het Witboek, dat er kwam op initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz, geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen. Gatz wil naast subsidies nieuwe financieringsmethoden aanboren voor zowel grote als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars.

"De bestaande mogelijkheden om extra financiering te vinden zijn breed maar helaas niet altijd doorzichtig en toepasbaar op de dynamiek binnen de cultuursector", stelt Gatz vast. "Daarom is het goed nu een overzicht te hebben van mogelijke pistes om aanvullende financiering mogelijk te maken en ondernemerschap binnen de culturele sector te stimuleren."

De minister wil onder meer een Cultuurbank realiseren. Die zal een set aan microkredieten en leningen bevatten waarmee kleine tot zeer grote cultuurprojecten gefinancierd kunnen worden. Naar Nederlands voorbeeld denkt Gatz ook aan de invoering van een kunstkoopregeling. In Nederland kunnen kunstliefhebbers bij erkende galerijen kunstwerken van na 1945 aankopen op afbetaling. Voor de kostprijs onder de 7.000 euro moeten ze dan geen rente betalen. Deze regeling is in het voordeel van minder kapitaalkrachtige kunstminnaars, van de kunstmarkt en van de kunstenaars.

Om cultuurorganisaties en individuele kunstenaars wegwijs te maken in juridische en zakelijke rompslomp wil de minister ten slotte bekijken op welke manier  het bestaande Kunstenloket uitgebreid kan worden naar een Cultuurloket dat advies verleent aan de brede cultuursector over verschillende disciplines heen.

Sven Gatz: "Sommige mogelijkheden uit het Witboek, zoals bijvoorbeeld de tax shelter, de cultuurbank, het cultuurloket en de kunstkoopregeling acht ik op korte termijn realiseerbaar. Met de sector ga ik hierover op basis van het Witboek in gesprek. Met hen en met andere gespecialiseerde partners zoals bijvoorbeeld de Participatiemaatschappij Vlaanderen, hoop ik snel resultaten te boeken die het hele cultuurlandschap ten goede komen."

Bron: Persbericht, zie ook departement CJSM

Volg de discussie op Twitter, #aanvullendefinanciering