Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli 2016 de afslanking van de provincies definitief goedgekeurd. Ze heeft een akkoord over de over te hevelen persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2018. Na een intensief en constructief overleg met de provincies en steden en gemeenten wordt een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld.

Verschillende provinciale taken, die zijn verankerd in de decreten van de Vlaamse overheid, worden met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Het gaat om ongeveer 63 miljoen euro voor cultuur en een kleine 4 miljoen euro voor jeugd. Voor de uitvoering van deze taken zal een aantal provinciale medewerkers de diensten van de Vlaamse overheid versterken. Vlaanderen zal de provinciale taken overnemen en via een nieuw beleidskader integreren in haar Vlaams jeugd- en cultuurbeleid.

Lees meer over de overheveling van de provinciale bevoegdheden

Bron: CJSM