Vlaamse Regering kent werkingssubsidies toe aan Archiefbank Vlaanderen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek en culturele archiefinstellingen

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 28 september 2012 beslist een werkingssubsidie toe te kennen aan de Archiefbank Vlaanderen vzw, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en zes culturele archiefinstellingen.

Archiefbank Vlaanderen vzw ontvangt de subsidie voor het beheer van de Archiefbank Vlaanderen. De organisatie ontvangt hiervoor voor de beleidsperiode 2013–2017 285.000 euro. De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register van Vlaams privaat archivalisch cultureel erfgoed, waarmee private archieven worden ontsloten, voor zover de personen en instanties die er eigenaar van zijn dat wensen. De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontvangt voor de beleidsperiode 2013–2017 een werkingssubsidie van 310.000 euro. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband van erfgoedbibliotheken, die een ondersteunings- en ontsluitingsbeleid uitbouwen voor de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.

Ook zes culturele archiefinstellingen krijgen werkingssubsidies. Vijf organisaties worden gesubsidieerd als culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau:

  • ADVN (Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme) ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 1.202.000 euro op jaarbasis
  • AMSAB-ISG ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 1.412.000 euro op jaarbasis
  • AMVC-Letterenhuis ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 300.000 euro op jaarbasis
  • KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 1.992.000 euro op jaarbasis
  • Liberaal Archief ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 882.000 euro op jaarbasis.


Eén organisatie wordt gesubsidieerd als privaat archief dat het culturele leven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad documenteert: AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel) ontvangt voor de beleidsperiode 2013-2017 332.000 euro op jaarbasis.

De organisaties worden gesubsidieerd voor hun archiefwerking, die het verzamelen, bewaren, onderzoeken en voor het publiek ontsluiten van archiefstukken omvat.

Bron: agentschap Kunsten en Erfgoed