Vlaamse Regering kent werkingssubsidie toe aan Packed vzw

Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kende de Vlaamse Regering voor de beleidsperiode 2011 een werkingssubsidie van 202.000 euro toe aan Packed vzw als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed (thema: digitalisering), voor de uitvoering van de met de Vlaamse overheid af te sluiten beheersovereenkomst.

Website Packed

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering - 24 september 2010