Verslagboek 'Hart voor volkscafés'. Een onderzoek naar de leefbaarheid van volkscafés

Illustratie Volkscafés - Foto: Jimmy KetsVolkskunde Vlaanderen vzw is het voorbije jaar de uitdaging aangegaan om de leefbaarheid van volkscafés op een dynamische manier te benaderen. Eén en ander resulteerde in de publicatie van een verslagboek waarin in de eerste plaats verslag wordt uitgebracht van de dialoog die aangegaan werd met café-uitbaters, brouwerijen en andere belanghebbenden. Er werd gepolst naar hun visie, noden, behoeften en toekomstverwachtingen. Daarnaast werd een enquête verstuurd naar de volkscafés die opgenomen zijn in de basisinventaris op de website Volkscafes en naar de brouwerijen.

Behalve de huidige stand van zaken komen in het verslagboek ook internationale voorbeeldprojecten aan bod en wordt de vigerende wet- en regelgeving toegelicht. Ook het erfgoedveld (roerend en onroerend) werd in het denk- en discussieproces betrokken. Bestaande concepten, zoals behoud en bescherming van dit cultureel erfgoed op een dynamische manier benaderen, stonden centraal. Op die manier konden een aantal aanbevelingen geformuleerd worden die de weg kunnen helpen effenen voor een toekomstig erfgoedbeleid omtrent volkscafés in Vlaanderen en Brussel.

Lees het verslagboek 'Hart voor volkscafés'

Lees de bijlagen bij het verslagboek

Foto: Jimmy Kets