Verslag hoorzitting over de effecten van de 1-euromaatregel online beschikbaar

1 euro museum

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement organiseerde op 13 december 2012 een hoorzitting over de 1-euromaatregel. Door deze maatregel krijgen kinderen en jongeren onder 26 jaar voor maximum 1 euro toegang tot 23 Vlaamse musea. Het verslag van deze hoorzitting staat nu online op de website van het Vlaams Parlement.

Tijdens de hoorzitting gaf Inge Van Reeth, lector Kunst- en cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote-Hogeschool, toelichting bij het onderzoek naar de effecten van deze 1-euromaatregel. Vervolgens werd door Isabel Lowyck, afdelingsverantwoordelijke Publiekswerking museum M Leuven en gewezen directeur van AmuseeVous, gereflecteerd op het gevoerde onderzoek.

Lees ook het Eindrapport onderzoek effecten van de 1-euromaatregel, beschikbaar op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.