Van Stadhuis naar Huis van de Stad: bouw mee aan een nieuw museum voor Ieper

Hoe willen inwoners van Ieper hun stad aan toekomstige bezoekers voorstellen? Dat is de centrale vraag in het participatieproject 'Van Stadhuis naar Huis van de Stad' waarin de stad Ieper haar bevolking laat meedenken over de invulling en realisatie van het nieuwe stadsmuseum dat in 2018 de deuren moet openen. Tegelijkertijd loopt er in de vroegere lokettenzaal en inkomhal van de Lakenhallen een tijdelijke inspiratietentoonstelling rond negen belangrijke thema's uit de rijke en lange geschiedenis van de stad.

Gedurende negen maanden, van april tot december, krijgen bewoners en bezoekers van Ieper negen concrete vragen over de stad. Hoe zien zij hún ideale museum? Om een antwoord te kunnen vinden op die vraag belicht de tentoonstelling in de Lakenhallen negen hoogtepunten uit elf eeuwen Ieperse geschiedenis aan de hand van een mooie selectie collectiestukken uit de stedelijke musea. Recht tegenover elk ‘hoogtepunt’ staat een huisje (negen huisjes die een abstracte voorstelling vormen van de skyline van Ieper) waarin bezoekers een vraag voorgeschoteld krijgen over favoriete natuurplekjes, typische tradities, suggesties voor de naam van het museum, eigen creaties, favoriete collectiestukken, verhalen, dialectwoorden ...

Bedoeling is om na negen maanden de huisjes helemaal gevuld te krijgen met objecten, grote en kleine verhalen. Dat kan door naar het Huis van de Stad te komen, maar ook digitaal via de gloednieuwe website of de hashtag #huisvandestad.

Jeugdige inbreng

Bijzonder is ook de samenwerking met het onderwijs tijdens de voorbereidingsfase van dit participatieverhaal. Een veertigtal jongeren - samen het 'Voorlopig Bewind' - kwam over de middag bijeen om na te denken over hún museum, een museum ook op maat van jongeren. Zij gaven suggesties over hoe bepaalde historische thema’s gepresenteerd kunnen worden zodat ook jongeren zich aangesproken voelen. Daarnaast doorliepen ook zij het participatietraject.

Leerlingen van de Heilige Familie Ieper maakten daarnaast alle ontwerpen voor de tijdelijke tentoonstelling, de huisstijl, het meubilair, het campagnebeeld ... en werkten in het kader van hun geïntegreerde proef intensief mee aan de tentoonstellingsopbouw. De pedagogische ondersteuning wordt verzekerd door een werkgroep museumleerkrachten.

Meer informatie over het participatietraject vindt u online op www.huisvandestad.be. Daar kunnen allerlei beelden, suggestie en ideeën opgeladen worden. Op sociale media kunt u de campagne volgen via #huisvandestad.

participatie
stadsmuseum