Toolbox EU-financiering

Het ondersteunende Europese beleidsinstrumentarium biedt veel mogelijkheden die tot op heden echter weinig bekend zijn binnen de Vlaamse Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). Met uitzondering van Creative Europe worden ze binnen Vlaanderen nauwelijks benut. Met de toolbox EU-financiering wil de Vlaamse Overheid hierin verandering brengen.

De toolbox kwam tot stand op basis van de Subsidiewijzer van Vleva. De toolbox bundelt de voor de CCS meest relevante EU-instrumentarium in één overzicht. In eerste instantie maakt u een selectie op basis van de door u gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kiest u welke prioriteiten op uw praktijk van toepassing zijn. Zo krijgt u enkel te zien wat relevant is voor uw activiteiten binnen het culturele en creatieve veld.

Bron: Departement CJSM