Tip: Sainsbury Institute for Art

Screenshot SIfA-website

Een website om in het oog te houden, is die van het Sainsbury Institute for Art (SIfA). Het SIfA is als overkoepelende onderzoeksinstelling verbonden aan de University of East Anglia (GB). Ze bundelt de krachten van vier deelinstellingen: het Sainsbury Centre for Visual Arts, Sainsbury Research Unit for the Arts of Africa, Oceania and the Americas, het Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, en de School of Art History and World Art Studies.

Samen bieden deze instellingen een brede waaier aan onderzoeksmogelijkheden, onderwijs en publieksinitiatieven. De aan het instituut verbonden onderzoekers zijn gespecialiseerd in domeinen als etnografische collecties, postkolonialisme, performance en immaterieel erfgoed, herinnering, musea en representatie ... Ook inzake wereldkunstgeschiedenis en de materiële cultuur van Azië, Afrika en Oceanië is het SIfA de place to be.

Geregeld worden door het SIfA en haar deelinstellingen competities voor diverse beurzen en awards uitgeschreven. Gedurende het academiejaar kunt u bij het SIfA ook terecht voor een brede waaier aan lezingen, symposia, tentoonstellingen en andere evenementen.