Sven Gatz verdeelt subsidies sociaal-culturele sector

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft voor de komende vijf jaar de subsidies vastgelegd voor de sociaal-culturele sector. "Door de erkenning van vijf nieuwe bewegingen, tweevormingsinstellingen en één vereniging, blazen we een nieuwe wind in de sector", zegt Gatz. Om dat mogelijk te maken werden de middelen herverdeeld.

De sociaal-culturele sector bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor mens en maatschappij en worden onderverdeeld in: bewegingen die zich vaak richten op één specifiek thema, vormingsinstellingen met een educatieve werking en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijke thema’s, of voor de emancipatie en participatie van hun leden. Voor de sociaal-culturele sector is voor de komende vijf jaar een financieringsenveloppe van 51,2 miljoen euro beschikbaar. Minister Gatz besliste die enveloppe te herverdelen om de nieuwe erkenningen mogelijk te maken, maar ook om andere organisaties meer groeikansen te geven.

Zo krijgt 60% van de organisaties meer subsidie dan in de vorige beleidsperiode. Van de grotere organisaties vraagt de minister een beperkte inspanning. Er is bovendien over gewaakt dat geen enkele organisatie meer dan anderhalf procent minder ontvangt dan vorig jaar. Voor een grote organisatie die meer dan 2 miljoen subsidie krijgt betekent dat bijvoorbeeld een maximum inlevering van ongeveer 35.000 euro. Van de kleine organisaties en de organisaties voor bijzondere doelgroepen vraagt de overheid deze solidariteitsinspanning niet.

Bovendien kon 1,1 miljoen euro bijkomend worden verdeeld omdat enkele organisaties hun werking stopzetten, niet meer aan de financieringsvoorwaarden voldoen of minder subsidies krijgen na een negatieve evaluatie. Onder die extra financiering valt ook de injectie die Gatz toevoegde uit de Lotto-middelen, zo’n 260.000 euro.

"Ik wilde van deze gelegenheid gebruikmaken om de dynamiek in de sociaal-culturele sector te bewaren en er tegelijk een frisse wind in te blazen door nieuwe er kenningen. Ik heb vijf nieuwe sociale bewegingen, twee vormingsinstellingen en één verenigingen erkend." Bij de bewegingen gaat het om: vzw Ouders van Verongelukte Kinderen; MIEX vzw, een beweging die de participatie in de samenleving van mensen met een beperking stimuleert; LABO vzw, een beweging die inzet op kritisch burgerschap, een sterke civiele samenleving, sociale verandering en rechtvaardigheid; LETS Vlaanderen, dat een netwerk in de sfeer van de sociale economie stimuleert door mensen op een alternatieve manier diensten of goederen aan anderen te laten leveren en daarvoor iets in ruil te krijgen; en Autodelen.net, dat particulieren organisatorisch bijstaat bij het delen van hun auto met het doel de mobiliteit mens- en milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

De nieuw erkende gespecialiseerde vormingsinstellingen zijn vzw Oostwest Centrum, gericht op gezondheidseducatie, en vzw Impuls, die verenigingen en individuen vormt en begeleidt om meer samen te leven in verbinding met anderen. Als vereniging krijgt Fevlado, de Federatie van Vlaamse dovenorganisaties voor het eerst overheidssteun. Het totaalplaatje van de sociaal-culturele sector bestaat nu uit 54 verenigingen, 18 gespecialiseerde vormingsinstellingen, 3 syndicale vormingsinstellingen, 13 volkshogescholen, 4 vormingsinstellingen voor mensen met een beperking of voor bijzondere doelgroepen en 35 bewegingen.

Klik hier voor een vergelijkende tabel van de subsidies voor de sociaal-culturele sector 2015 - 2016

Bron: persbericht minister Sven Gatz