Stel u kandidaat als commissielid of expert cultureel erfgoed

Wil u helpen om een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen? Heeft u een brede interesse voor het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid? Wil u actief bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de advisering?

Het departement CJM zoekt kandidaten voor de adviescommissie Cultureel Erfgoed en de pool van experten binnen het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 om:

  • subsidiedossiers te beoordelen;
  • het beleid vorm te geven.

Er wordt gezocht naar erfgoedprofessionals, medewerkers uit de cultureel-erfgoedsector of mensen met een bijzondere voeling met cultureel erfgoed die hun kennis en ervaring willen inzetten om het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen te ondersteunen.

U kan zich kandidaat stellen tot 15 mei 2017 via www.iedereenkanzetelen.be.

Adviescommissie Cultureel Erfgoed

  • U ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies.
  • U formuleert beleidsgericht advies aan de Vlaamse minister van Cultuur op basis van de advisering in de beoordelingscommissie.
  • U staat mee in voor de afstemming van de adviezen van de beoordelingscommissies.

Pool van experten

De pool van experten bestaat uit een 125-tal experten voor de advisering van aanvragen. Daaruit worden de commissieleden, -voorzitters en externe experten geselecteerd die advies uitbrengen. Wie lid is van de pool van experten kan gevraagd worden om deel uit te maken van een (tijdelijke) beoordelingscommissie of om op te treden als extern expert.

Een beoordelingscommissie adviseert over:

  • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
  • aanvragen voor indeling van een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie op landelijk of op regionaal niveau;
  • aanvragen voor werkingssubsidies voor de uitvoering van functies, voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau, en voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau.

Een extern expert adviseert over:

  • aanvragen voor kwaliteitslabels van collectiebeherende organisaties;
  • aanvragen voor projectsubsidies.

Interesse?