SCWITCH, nieuwe dienstverlener socioculturele sector

Het sociocultureel werk pakt uit met een eigen dienstverlener voor zakelijk organisatiemanagement. SCWITCH verleent diensten op maat van socioculturele organisaties, in de vorm van instrumenten en organisatiebegeleiding. SCWITCH is een initiatief van de socioculturele werkgeversorganisatie Sociare en de federatie van het sociaal-cultureel werk FOV, met steun van diverse andere socioculturele koepels en steunpunten. Zij vertegenwoordigen samen ruim 800 organisaties, waarvan vele op hun beurt lokale vrijwilligersgroepen verenigen.

SCWITCH komt er vanuit de gedeelde overtuiging dat socioculturele organisaties een sleutelpositie innemen tussen burgers - voor wie ze bestaan -, overheid en markt. Die unieke positie is op zich al bron van specifieke noden. Daar komt momenteel bij dat organisaties extra druk ervaren door almaar complexere, veeleisende én sectorvreemde regelgeving. In een klimaat bovendien waarin het marktdenken primeert en overheden organisaties bekijken als onderaannemers.

SCWITCH wil organisaties tijd en geld besparen zodat ze zich op hun bestaansreden, hun kerndoelstelling kunnen concentreren. Door ook de opgebouwde expertise te delen zal SCWITCH organisaties helpen versterken in hun maatschappelijke ambities. De socioculturele sector in Vlaanderen en Brussel kan bij SCWITCH terecht voor statuten- en bestuurswijzigingen, betere en goedkopere organisatiediensten, handige vzw-beheersinstrumenten, relevante opensource-informatie, modellen en checklists.

Als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk investeert SCWITCH alle opbrengsten uit dienstverlening, financieel, in kennis, netwerking en expertise, terug in de socioculturele sector. Er wordt op geen enkele manier winst uitgekeerd, niet aan de oprichters, noch aan de andere vennoten. De nieuwe organisatie is samengesteld door federaties en steunpunten als vennoten-steraandeelhouders in een centrale overleggroep, en organisaties als vennoten in een gebruikersgroep. Beide gaan mee bepalen welke diensten op welke manier opgezet worden.

Volg SCWITCH op Facebook en op Twitter. Op 19 april 2016 om 15.00 uur wordt SCWITCH officieel gelanceerd in de KVS, Brussel.

Bron: SCWITCH