SARC zoekt onafhankelijke deskundigen

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. U bent deskundig omwille van uw beroep, opleiding en/of ervaring en wil het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven. Interesse en meer info? Surf naar de SARC-website en stel u kandidaat uiterlijk op 12 juni 2016.

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Deze vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de raad. Na de oprichting in 2008 en een eerste vernieuwing in 2012 is het nu tijd voor een volgende hersamenstelling waarmee de derde termijn van vier jaar ingaat.