Projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Ook initiatieven die uitgaan van die kansengroepen komen hiervoor in aanmerking.Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking: personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-BENELUX-land), gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar). Voor het kalenderjaar 2011 moeten projecten uiterlijk 15 september 2010 worden ingediend.

Meer informatie: Website Sociaal-Cultureel Werk Volwassenen