Programma 'Ludodiversiteit' wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed

Het Sportimonium in Hofstade heeft voor het programma ‘Ludodiversiteit’ de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2011-2012 in ontvangst genomen van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. De uitreiking vond plaats tijdens Het Groot Onderhoud, het jaarlijkse evenement voor de cultureel-erfgoedsector van steunpunt FARO in Brussel. De Vlaamse Cultuurprijs is een mooie bekroning voor het traject dat prof. dr. Roland Renson opstartte en dat ook al erkenning kreeg van UNESCO.

In november 2011 besliste UNESCO om de werking rond Ludodiversiteit van de vzw Sportimonium uit Hofstade-Zemst op te nemen in het Register van Goede Praktijken en Programma’s voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Het is de eerste keer dat die eer een Belgisch dossier te beurt valt. Als enige goede praktijk kreeg het dossier bovendien gelukwensen van UNESCO voor de voorbeeldige wijze waarop de zorg voor immaterieel cultureel erfgoed in een hedendaagse omgeving werd aangepakt.

Ludodiversiteit staat voor de grote verscheidenheid binnen de spelcultuur, van krulbollen tot boogschieten op de staande of liggende wip. De laatste decennia is veel onderzoek verricht naar de rijkdom van de traditionele sport- en spelcultuur in Vlaanderen. Roland Renson startte aan de KULeuven in 1973 het onderzoeksproject Vlaamse Volkssportdossiers. In 1980 werd de Vlaamse Volkssportcentrale opgericht en in 1988 de confederatie Vlaamse Traditionele Sporten. Dit bracht het sportief erfgoed opnieuw in de belangstelling en zorgde voor de nodige promotie. Onder andere met een uitleendienst werd participatie nagestreefd. In de loop der jaren werd een belangrijke collectie voorwerpen met bijhorende audiovisuele documentatie aangelegd. Toen in 2004 het Sportmuseum in Hofstade de deuren opende, kon de collectie tentoongesteld worden. Het documentatiecentrum over de traditionele sport- en spelcultuur werd verankerd. Sinds 2006 biedt de volkssporttuin bezoekers de gelegenheid om ook buiten sportclubs traditionele sporten te leren kennen.

Roland Renson, zijn studenten, zijn medewerkers en de volledige ploeg van het Sportimonium speelden en spelen nog steeds een cruciale rol in het borgen van traditionele sporten en spelen in Vlaanderen. Ze hebben een pioniersrol in de omgang met immaterieel cultureel erfgoed. Het programma ‘Ludodiversiteit’ brengt immers al vier decennia lang principes en methodieken in de praktijk, zoals die in 2003 in de UNESCO-conventie voor het borgen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen en eind 2010 werden omschreven in de Vlaamse visienota voor immaterieel erfgoed. Dankzij dit onderbouwde en volgehouden proces, met concrete resultaten, heeft het programma een belangrijke voorbeeldfunctie voor de hele sector.

Met deze laureaat wil de jury erkenning geven aan de visie die prof. dr. Renson actief uitdraagt. “Het resultaat is een traditionele spelcultuur die leeft, zich bewust van zijn verleden, heden en toekomst. Vlaams minister Joke Schauvliege geeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed aan het Sportimonium, een culturele gouden medaille voor de vele inspanningen voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed van de sport- en spelcultuur in Vlaanderen, nu en in de toekomst,” aldus de jury.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Zowel de opname in het UNESCO-register als de internationale felicitaties die het programma ‘Ludodiversiteit’ kreeg, is een erkenning waar Sportimonium en de hele ploeg terecht ook in het buitenland mag mee uitpakken.”

Het Groot Onderhoud
Op vrijdag 19 oktober 2012 verzamelde de cultureel‐erfgoedsector in het Brusselse Paleis der Academiën in Brussel voor de tweede editie van Het Groot Onderhoud. Het jaarlijkse sectorevenement wordt georganiseerd door het steunpunt voor cultureel erfgoed FARO. Zo’n 250 erfgoedwerkers bogen er zich in een waaier van sessies over de vraag hoe ze hun collecties meer, beter en op een duurzame manier kunnen valoriseren.

Cultuurprijzen Vlaanderen 2011-2012
Een jury van deskundigen lauwert een persoon of organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen maken de laureaat bekend op een belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar aandacht en waardering krijgen. Aan een prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.

Download de brochure

Bron: Persbericht minister Schauvliege

Foto: Erik De Vroede (c) Mirjam Devriendt

Evenement
cultuurprijzen