Start begeleidingstraject voor aanvraag kwaliteitslabel als erkende erfgoedbibliotheek

Logo Erkende erfgoedbibliotheek

Elk jaar kunnen bibliotheken via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'kwaliteitslabel erfgoedbibliotheken' aanvragen. Omdat het indienen van een dergelijke aanvraag een hele klus kan zijn, bieden FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een groepstraject aan. Opzet is met de hulp van (ervarings)deskundigen in te gaan op vragen en uitdagingen die we ontmoeten bij het invullen van het aanvraagformulier en zo van te leren van elkaar.

De eerste sessie start op 19 april om 9.45 uur in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen. Tijdens deze bijeenkomst worden de frequentie van de samenkomsten en de te behandelen thema’s bepaald. Acht bibliotheken schreven zich reeds in. Aansluiten kan nog steeds door uiterlijk 18 april een e-mail met alle contactgegevens te sturen naar Jacqueline van Leeuwen: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be