Oproep stage voor studenten Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW)

Informatievoorziening, informatiebeheersing en dienstverlening zijn de trefwoorden van de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap, de enige Vlaamse opleiding binnen deze discipline op universitair niveau. De eenjarige opleiding wil specialisten in de informatie- en bibliotheekwetenschap opleiden.

Om studenten optioneel de kans te bieden de opgedane kennis in praktijk te brengen, wil IBW bemiddelen tussen stagiair en stageplaats. De stage is niet verplicht en zal dus niet gequoteerd worden. Voor uw organisatie is het een kans om kleine (verbeter-)projecten te laten uitvoeren en te profiteren van de frisse kijk en kennis van een student informatie- en bibliotheekwetenschap. De studenten kunnen hierbij een eerste ervaring opdoen met het werken in de bibliotheek- of documentatiesector.

De minimumduur van de stage is 180 werkuren. Ideaal zou zijn als de student een klein project zelfstandig onder zijn hoede krijgt. Verdere richtlijnen en afspraken voor de stage, kunt u nalezen op de website van de opleiding. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier waarmee u een stage kunt indienen. Stagevoorstellen worden liefst voor 1 mei 2011 ingediend. Stageaanbiedingen die na 1 mei ingediend worden, kunnen pas na de start van volgend academiejaar opgenomen worden.

Bij vragen over de stage, het aanmeldingsformulier of de opleiding, kunt u terecht bij Eva Vleugels, Praktijkassistent, Universiteit Antwerpen | Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap, +32 (0)3 265 45 11.