Oproep Europese Samenwerkingsprojecten oktober 2015

Het Creative Europe subprogramma Cultuur kent in 2015 nog één oproep, namelijk ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ met uiterste indieningsdatum op 7 oktober 2015. Het betreft de kleinschalige (Categorie 1) en grootschalige (Categorie 2) samenwerkingsinitiatieven die aanvangen in de periode tussen 1 mei 2016 en 31 december 2016.

Bij de huidige oproep horen vernieuwde richtlijnen waarin de bestaande prioriteiten van het Creative Europe programma verduidelijkt worden en kleine veranderingen in de aanvraag omschreven worden. Het betreft vooral het volgende:

  • Het projectvoorstel en de hoofdactiviteiten moeten voortaan een duidelijke keuze reflecteren voor een van de 3 prioriteiten van het Creative Europe programma, namelijk: ‘transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties’ (allerlei activiteiten naast de reguliere partnermeetings) ofwel ‘publiekswerking’ (strategische acties voor betere publieksbetrokkenheid) ofwel ‘capaciteitsopbouw’ (digitale kennis; ontwikkelen van nieuwe businessmodellen; training en vorming).
  • Wanneer samengewerkt wordt met landen buiten de Eurozone en de economische vrijhandelszone (EFTA), dient de diplomatieke rol van cultuur in dit project duidelijk omschreven te worden, in lijn met het concept van de EU Agenda voor Cultuur 2007.
  • Een korte vertaling in het Engels, Frans of Duits van de statuten van elke deelnemende organisatie, alsook een overzicht van de activiteiten van de afgelopen twee werkjaren, moet voortaan bij de aanvraag gevoegd worden. Deze kunnen nu al door alle partners voorbereid worden.
  • Het curriculum vitae van de verantwoordelijke van elke partnerorganisatie wordt liefst in het Europees CV standaarddocument beschreven. De eenvormigheid vergemakkelijkt het lezen voor de internationale projectevaluatoren. Dit document kan eveneens nu al door alle partners voorbereid worden.


De oproep wordt eind juli / begin augustus gepubliceerd op de website van het uitvoerend agentschap EACEA. Hier kunt u de nodige aanvraagdocumenten downloaden.

Raadpleeg alvast het document ‘3 stappen naar een succesvol project’ om uw projectvoorstel inmiddels goed voor te bereiden.

Bron: Nieuwsbrief Creatief Europa Desk Vlaanderen