Openbare raadpleging 'The Voice of Culture'

The Voice of Culture’ creëerde in 2015 een nieuw kader voor de dialoog tussen de Europese Commissie en het middenveld over cultuur(beleid). Na een oproep treft een selectie van sectororganisaties uit de EU elkaar voor een reeks ontmoetingen en dialoogmomenten in 2015-2016 rond vier vastliggende thema’s: ‘Audience Development via Digital Means’, ‘Participatory Governance of Cultural Heritage’, 'Developing the Entrepreneurial and Innovation Potential of the Cultural and Creative Sectors' en 'Promoting intercultural dialogue and bringing communities together through culture in shared public spaces'. Deze uitwisselingen zullen resulteren in een publiek rapport na afloop van het traject. Ter aanvulling van de vier thema's loopt nu een openbare raadpleging om nog een vijfde thema te kunnen bepalen. Ook u kan hieraan deelnemen via deze link (tot 18 november).