Onderzoek naar aanvullende financiering in de kunstensector

Minister Joke Schauvliege heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke beleidspistes en het potentieel voor aanvullende financiering in de kunstensector. Het onderzoek werd uitgevoerd door Idea Consult en verliep via een online enquête bij de doelgroep, verrijkt met desk research, interviews met sectorexperts en financiële experts en input en feedback van de stuurgroep en adviesgroep.

Het onderzoek toont aan dat kunstenaars en organisaties niet zozeer nood hebben aan nieuwe financieringsmogelijkheden, maar wel gerichter gegidst willen worden naar dié kanalen die er voor hen toe doen. Minister Schauvliege wil dat maatwerk in de hand werken door efficiënte afstemming en meer gerichte informatie.

In de communicatie over dit onderzoek wordt zowel naar de kunsten- als de erfgoedsector verwezen, maar de onderzoeksresultaten zijn vooral relevant voor de kunstensector. In de ‘scherpstelling’ van het onderzoek werd het cultureel-erfgoedveld niet meegenomen. Het rapport en meer info vindt u op de website van Kunsten en Erfgoed.