Nieuwe steunpunt LOCUS actief

Logo LocusVanaf 1 januari 2009 is LOCUS het steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen. LOCUS bundelt de krachten van de vroegere steunpunten VCOB (bibliotheken) en Cultuur Lokaal (lokaal cultuurbeleid, cultuur- en gemeenschapscentra).

LOCUS wil inzetten op praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en communicatie en de aandacht zowel richten op steden, gemeenten en cultuurhuizen die lokaal cultuurbeleid voeren als op de lokale bibliotheken.

LOCUS is het unieke adres voor informatie over regelgeving, beleid, projecten en initiatieven met betrekking tot het lokale cultuurbeleid, de cultuur- en gemeenschapscentra en de bibliotheken. Het biedt know how rond specifieke thema’s zoals cultuurspreiding en cultuurparticipatie, publieksonderzoek, cultuurmarketing … en het heeft een aantal eigen campagnes en (piloot)projecten lopen. Organisatieontwikkeling, gemeenschapsvorming, informatie-ongeletterdheid, burgerparticipatie… zijn enkele van de specifieke thema’s waarrond het steunpunt extra inspiratie en input wil geven aan al wie op het terrein met lokaal cultuurbeleid begaan is.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website, LOCUSnet. LOCUS is net als FARO gehuisvest in Brussel, Priemstraat 51.