Nieuwe oproepen Europa voor de Burger Vlaanderen

De eerstvolgende deadline binnen het Europa voor de Burger programma is 1 september 2015. De publicatie van de oproep wordt in juli 2015 verwacht. Er kunnen binnen de volgende acties projectaanvragen worden ingediend:

Democratisch engagement en burgerparticipatie: ondersteuning voor projecten die gericht zijn op democratisch engagement en burgerparticipatie. Hierbij ligt de focus op het samenbrengen van Europese burgers om samen te werken rond verschillende thema’s in lijn met de doelstellingen van het programma. De prioritaire thema’s in 2015 zijn de toekomst van de Europese Unie; deelname van burgers aan het democratische leven van Europa (rechten en voordelen EU burgerschap? Rol van lokale autoriteiten in democratie op EU niveau? Tolerantie in tijden van economische crisis?) en Europa in de wereld, Europa als globale speler. Voor deze actie zijn er de volgende projectmogelijkheden:

  • Stedenbanden: ondersteuning voor één evenement voor internationale samenwerking tussen minimaal twee Europese steden. Aanvragen die op deze datum worden ingediend hebben een startdatum tussen 1 januari en 30 september 2016;
  • Netwerken van steden: ondersteuning voor meerdere evenementen voor internationale samenwerking tussen minimaal vier Europese steden. Aanvragen die op deze datum worden ingediend hebben een startdatum tussen 1 januari en 30 juni 2016;


Meer informatie over de aanvraag, registratie en indiening vindt u terug op de website Europa voor de Burger Vlaanderen.

Oproep Europese Samenwerkingsprojecten

De eerstvolgende deadline voor de actie Europese Samenwerkingsprojecten binnen het Creative Europe (2014-2020) – subprogramma Cultuur, is 7 oktober 2015. Meer specifiek betreft het de Kleinschalige (Cat.1)  en Grootschalige (Cat.2) Samenwerkingsprojecten. De officiële oproep en aanvraagdocumenten zullen in de loop van de maand juli gepubliceerd worden op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA.

Meer info: Europa voor de Burger Vlaanderen