Nieuw reglement tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties

Het reglement ‘tussenkomsten voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief’ wordt vanaf 2016 uitgebreid en krijgt een nieuwe naam. Deze aanpassing werd beslist door minister Sven Gatz en komt er na een evaluatie van het bestaande reglement. In de cultureel-erfgoedsector was er al langer vraag naar een uitbreiding van dit reglement.

De belangrijkste wijziging is dat de doelgroep van het reglement is uitgebreid. Voortaan komen alle structureel gesubsidieerde organisaties op landelijk/Vlaams niveau van het Cultureel-erfgoeddecreet in aanmerking (voordien waren dit enkel de Vlaams ingedeelde musea en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek).

Daarnaast wordt ook de verantwoording van de tussenkomst vereenvoudigd. Er moet enkel gerapporteerd worden aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media over de gemaakte kosten. De inhoudelijke rapportering over het internationale verblijf gebeurt via de projectendatabank van FARO.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen er aanvragen ingediend worden op het nieuwe reglement.

Bron: Departement CJSM