Ministers Crevits en Gatz brengen meer cultuur naar school

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengt en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Concrete projecten

Vorig najaar heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Via dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. De ambitie is om elk kind, elke jongere mee te laten genieten van cultuur, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond.

In het kader van het actieplan krijgen vier proefscholen de kans om samen met een culturele partner of kunstenaar een brede visie te ontwikkelen over cultuur. Het gaat om het VTI in Waregem, het Stedelijk Lyceum in Antwerpen Linkeroever, PHTI in Gent en KTIA Vilvoorde Campus de Brug.

Er is bewust gekozen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het TSO en BSO omdat uit onderzoek blijkt dat zij lager scoren op het vlak van cultuureducatie. Deze scholen gaan aan de slag met een culturele partner of kunstenaar. Ze krijgen hiervoor samen 18.000 euro subsidies.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Onderzoek wijst uit dat als kinderen van jongs af ondergedompeld worden in een bad van cultuur, ze ook op latere leeftijd cultuurminnaars blijven. Daarom starten we ook met projecten waarbij kunstenaars in scholen leerlingen niet alleen laten kennismaken met hun werk maar ook samen creëren. Alvast kinderboekenauteur Laila Koubaa en schrijver Fikry El Azzouzi zegden hiervoor hun medewerking toe. Met die samenwerkingsprojecten voeren we bovendien een aanbeveling uit van het Burgerkabinet over cultuurparticipatie.”

Cultuureducatie in de lift

Uit cijfers blijkt dat het aanbod van cultuureducatie in de lift zit.

Op cultuurkuur.be, een initiatief van CANON Cultuurcel, kunnen scholen en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken de juiste doelgroep. In 2016 telde de website 84.000 bezoekers. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2014 en 5.000 meer dan in 2015. Daarnaast maakten in 2016 357 nieuwe cultuuraanbieders een pagina aan op de website, wat hun totaal op 1.494 brengt. Ook 388 nieuwe scholen vonden de weg naar cultuurkuur.be waardoor het totaal aantal actieve scholen op 1.276 komt.

Met ‘DynamoOPWEG’, worden scholen logistiek ondersteund om cultuurorganisatoren te bereiken. Zo kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Scholen maken hier gretig gebruik van. Het aantal ritten stijgt ieder jaar op rij. In het schooljaar 2015-2016 ging het om 109.746 leerlingen of 4.127 busritten. Een flinke stijging tegenover het schooljaar 2014-2015 toen er 58.78 leerlingen gebruikmaakten van 2.498 gratis busritten.

Niet alleen logistiek, maar ook financieel worden scholen ondersteund. Met het dynamoPROJECT kunnen scholen subsidies aanvragen voor een creatief schoolproject in samenwerking met externe culturele partners. Met dynamoProject werden er in 2015 40.000 jongeren bereikt. In 2016 steeg dit aantal tot 42.730 leerlingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Iedere leerling heeft unieke talenten, interesses en vaardigheden. Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Het aanbod van cultuureducatie zit in de lift. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden.”

Bron: Persbericht ministers Gatz en Crevits