Medewerking gevraagd voor onderzoek opencontentlicenties in de culturele sector

Logo Archipel

In het kader van het Archipelproject voeren FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het Vlaams Theaterinstituut (VTi), het Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst (BAM) en de VVBAD een onderzoek uit naar het gebruik van opencontentlicenties in de culturele sector en de erfgoedsector. De bedoeling van de studie is een beeld te krijgen van het auteursrechtelijk beleid binnen het culturele en erfgoedveld en het enthousiasme voor een Belgische opencontentlicentie. Binnen Archipel wordt ook een aangepaste opencontentlicentie naar Belgisch recht ontwikkeld.

Culturele en erfgoedinstellingen wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over het online aanbieden van digital materiaal en de bijbehorende auteursrechtenkwesties. Het onderzoek loopt tot 9 maart. De lijst wordt het best ingevuld door de juridische verantwoordelijke binnen de instelling. Het gebruik van opencontentlicenties door een organisatie is niet vereist om de vragenlijst in te vullen.

De resultaten van de studie zullen via diverse publicaties naar de sector worden gecommuniceerd. Voor meer informatie kan u steeds onderzoeker Tom Evens van de Universiteit Gent contacteren via tom.evens@ugent.be.