Manneken Pis op de onderzoekstafel

Hij heeft een garderobe om 'u' tegen te zeggen, is met zijn 58 centimeter zowat het kleinste maar meest gefotografeerde ketje van Brussel en hij laat zich in het Frans ook wel aanspreken als 'Petit Julien': iedereen die Brussel bezoekt, passeert vroeg of laat voorbij het gekende beeldje van Manneken Pis. Dapper, maar met de nodige zwans, kleurt hij al eeuwenlang de hoek van de Stoof- en de Eikstraat. Minder bekend is dat Manneken Pis ook een mysterie met zich meedraagt. De SURF-onderzoeksgroep van de VUB trekt op onderzoek uit.

Zeker is dat het Manneken uit de Stoofstraat een kopie is uit 1965. Het origineel, een in 1619 door Hiëronymus Duquesnoy de Oudere vervaardigd beeldje, zou bewaard worden in het Broodhuis, het museum van de stad Brussel. 'Zou', want echt helemaal zeker is dat niet. Het ketje werd immers meermaals ontvoerd, in 1745 door Engelse soldaten, in 1817 door een dwangarbeider. Telkens werd het Manneken teruggevonden en opnieuw op zijn voetstuk geplaatst. Tot een nieuwe aanval in 1965, waarbij hij net onder de knie in tweeën werd gebroken en pas een jaar later in het kanaal Brussel-Charleroi weer werd teruggevonden. Ondertussen was er reeds een kopie vervaardigd die ook nu nog een geliefde toeristische trekpleister blijft.

Het in het kanaal teruggevonden beeldje werd overgebracht naar het Broodhuis en in 2003 gerestaureerd. Of dit ook het originele Duquesnoy-beeldje is, is voer voor menige kunsthistorische discussie. Onder meer enkele diepgaande kunstwetenschappelijke en archiefstudies geven geen uitsluitsel. SURF, VUB Research Group Electrochemical and Surface Engineering, zal nu de bronssamenstelling van de verschillende delen van het standbeeldje bestuderen om zo - hopelijk - een en ander te kunnen ophelderen.

Onder leiding van PostDoc-onderzoekster Amandine Crabbé zal SURF onder meer gebruik maken van een X-straalfluorescentiespectroscoop, waardoor onder andere de chemische compositie en relatieve chemische concentraties van het onderste en bovenste deel van Manneken Pis kunnen vergeleken worden. Daarnaast zullen er drie kleine stalen worden genomen, één van elk onderdeel van het beeldje. Bedoeling is om zo de samenstelling van zowel de corrosielaag als het onderliggende brons te kunnen analyseren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

Meer informatie vindt u ondertussen op de website van VUB-SURF.

Foto: Op 26 oktober 2012 kreeg Manneken Pis een nieuw kostuum, t.g.v. het jaarlijks congres van het ICOM-Costume Committee (waarop ook hun 50e verjaardag gevierd werd).