Kwaliteitslabel voor Gasthuismuseum Geel, Stadsarchief Mechelen en Universiteitsarchief Gent

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Gasthuismuseum in Geel, het Stadsarchief Mechelen en het Universiteitsarchief Gent een kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid sinds 1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen. In totaal zijn er nu 90 erkende collectiebeherende cultureel‐erfgoedorganisaties, waarvan 13 culturele archiefinstellingen, 8 erfgoedbibliotheken en 69 musea.

Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. In Vlaanderen kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen voor hun collectiewerking. Door het toekennen van kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel‐erfgoedwerking.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft nu het Gasthuismuseum in Geel erkend als museum. Het Stadsarchief Mechelen en het Universiteitsarchief Gent erkende de minister als culturele archiefinstelling. Deze drie organisaties worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel‐erfgoedorganisaties. Het Gasthuismuseum in Geel is gehuisvest in het complex van het Oud Gasthuis dat in de 13de eeuw gesticht werd. Het biedt een levendig beeld van het dagelijks gebeuren in het Gasthuis en het leven van de Gasthuiszusters Augustinessen die de ziekenzorg op zich namen. Bezoekers kunnen met een audiogids en computers kennismaken met de 17de-eeuwse figuren. Zusters en zieken vertellen hoe ze in het gasthuis terechtkwamen en hoe het leven in de voorbije eeuwen er aan toe ging .

Het Stadsarchief Mechelen is een van de oudste stedelijke archiefdiensten van het land. Het beschikt over een rijke collectie met een hoge culturele erfgoedwaarde voor Mechelen, Vlaanderen/België en zelfs ook tot ver daarbuiten. Dit geldt in het bijzonder voor het ancien régime door de volledigheid van de bestanden en de aanwezigheid van door de Vlaamse overheid erkende topstukken. Vlak na de Tweede Wereldoorlog startte de Universiteit van Gent met het bijeenbrengen van haar archieven. De huidige collectie van het Universiteitsarchief bestaat uit de archieven van de bestuursorganen, de administratie, de faculteiten, de vakgroepen, de universitaire verenigingen en een studentenarchief. De oudste documenten gaan terug tot de stichting van de universiteit in 1817. Er werd door de jaren veel aandacht besteed aan de terbeschikkingstelling van de collectie aan het publiek via tentoonstellingen en publicaties.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “De organisaties tonen met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van een collectie cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie‐uitwisseling.”

Bron: persbericht Joke Schauvliege