Jaarverslag agentschap Kunsten en Erfgoed 2012 online

Cover Jaarverslag agentschap K&E

Het agentschap Kunsten en Erfgoed brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Sinds 2010 kunt u het jaarverslag enkel nog online consulteren, via een website. Op deze website vindt u de belangrijkste activiteiten en beleidsinitiatieven van Kunsten en Erfgoed uit het kalenderjaar 2012.

De online publicatie van het jaarverslag biedt het agentschap een toonbare meerwaarde op vlak van bereik, kosten en mogelijkheden. Zo kan u bijvoorbeeld dit jaarverslag op maat samenstellen. Ga daarvoor naar 'PDF Download' en bepaal zelf welke informatie u wilt bundelen in een PDF-bestand door alleen die onderdelen te selecteren die u interesseren.

U kunt via deze website PDF-bestanden downloaden van de eerder verschenen jaarverslagen (2006-2007, 2008, 2009). De jaarverslagen 2010 en 2011 werden eerder gepubliceerd als websites. Deze websites blijven online. In de sectie Kerncijfers kan u in één oogopslag evoluties zien in de verdeling van de middelen over verschillende jaren.